Affärsidé

Ann Boman Utveckling AB stöder offentliga, privata och ideella
organisationer i sin strävan mot kontinuerlig utveckling av personal
och verksamhet. Jämställdhet är ett genomgående perspektiv i alla
uppdrag.

 

Arbetssätt

”Man kan inte utveckla människor, de kan bara utveckla sig själva.”

Min utgångspunkt är att alla människor är skapande, vill utvecklas
och ta ansvar. Jag arbetar processinriktat med modern pedagogik
för att öka förändringskompetens och handlingsförmåga hos er.


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB