Internationella uppdrag

Jag anlitas som utbildare, utvärderare och rådgivare i jämställdhetsintegrering (Gender Mainstreaming och Gender Budgeting) internationellt.

Nationell nivå
Utbildning av politiker, tjänstemän och/eller utbildare på central nivå har genomförts i Albanien, Georgien, Island, Jordanien, Kroatien och Rwanda.

Regional och loka nivå
Utbildning av politiker, tjänstemän och/eller utbildare på regional och lokal nivå har genomförts i Albanien, Kroatien, Serbien och Uganda.Utbildning för parlamentet i Jordanien

Utbildning för parlamentet i Rwanda. 
  
  

 

 

 


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB