Jämställdhetsanalys

Utbildning i att göra jämställdhetsanalys

För att säkerställa en jämställd verksamhet behöver det kontinuerligt göras jämställdhetsanalyser. Personalen behöver ofta utbildning i att göra analyser och jag har utbildat personal på bred front i många organisationer, bl a Jönköpings kommun och Malmö stad (återkommande).

Ett effektivt sätt som skapar hög grad av lärande är att erbjuda personal inom samma typ av verksamhet separata utbildningar. Exempelvis personal inom socialtjänst och omsorgsverksamhet för sig, personal inom fritidsverksamhet för sig och personal inom utbildningsområdet för sig. Mina utbildningar läggs upp i flera steg där deltagarna gör en kartläggning och en analys av sin egen verksamhet på hemmaplan mellan utbildningsträffarna.


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB