JämStöd

Jag har varit chef (s.k. särskild utredare) för den statliga utredningen Jämställdhetsintegrering i staten – JämStöd (N 2005:02), vars metoder och utbildningar används flitigt både i Sverige och utomlands.

JämStöd har på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för hur man i praktiken ska jämställdhetsintegrera offentliga verksamheter.

Pressmeddelande om JämStöds slutrapport
Intervju med Ann Boman om JämStöds arbete


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB