Regeringskansliet

Jag har mångårig erfarenhet från olika utvecklingsprojekt inom Regeringskansliet.

Näringsdepartementet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Särskild utredare i Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering – JämStöd

Näringsdepartementet

Konsultativt stöd och i arbetet med verksamhetsutveckling och metodutveckling för jämställdhetsintegrering i departement och myndigheter.

Socialdepartementet
Projektledare för “Genderprogram för social välfärd”

Civildepartementet
Projektledare för ”Sekretariatet för ökad kvinnorepresentation”

Arbetsmarknadsdepartementet

Huvudsekreterare i den statliga utredningen
”Varannan damernas”
om ökad kvinnorepresentation


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB