Utvecklingsprogram

Jag har lett ett flertal längre utvecklingsprogram för jämställdhetsutveckling. Programmen har varit en process för både lärande och genomförande som erbjudit kunskap och metoder för att arbeta systematiskt med planering, stöd och samordning av de jämställdhetspolitiska frågorna inom respektive organisation.

Exempel på utvecklingsprogram:

Regeringskansliet
Jämställdhetsenhetens kontaktpersoner
Departementens jämställdhetssamordnare
Särskilt sakkunniga för jämställdhet vid länsstyrelserna
Kalmar kommun
Program för förvaltningarnas jämställdhetsutvecklare
Länsstyrelsen i Kronoberg
Program för ledningsgrupper i kommuner, landsting och andra offentliga organisationer i länet
Länstrafiken i Halland och Jönköping
Program för ledningsgrupperna – Jämställt balanserat styrkort
Länsstyrelsen i Blekinge
Program för jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsens enheter
Lärarförbundet:
Program för regionföreträdare
Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län:
Program för kommunernas jämställdhetsutvecklare


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB