JämStöds rapporter

JämStöd har publicerat rapporter till stöd för dig som vill bedriva en jämställd verksamhet.

JämStöds slutbetänkande
I rapporten Stöd för framtiden presenteras JämStöds förslag till regeringen.
Ladda ner boken här
 
Läs Ann Bomans inledning till JämStöds slutbetänkande:
Inledning

Idéboken Jämställd medborgarservice
Med den här boken vill vi visa hur jämställdhetsintegrering kan utveckla verksamheten i offentliga organisationer. I boken ges exempel på ojämställdheter men ger också många som påbörjat ett utvecklingsarbete ges också röst.
Ladda ner boken här

Jämställd medborgarservice – chefens ansvar
Ett utdrag ur boken som vänder sig direkt till chefer finns i broschyren Jämställd medborgarservice – chefens ansvar.
Ladda ner här

Metodboken JämStöds Praktika
För att utmana och förändra en verksamhet behövs arbetsmodeller och metoder som hjälper till att göra jobbet. I den här boken har vi samlat de metoder och modeller vi tycker är mest användbara. De är alla testade i olika typer av verksamheter och är tänkta att vara ett konkret stöd när ni gör en jämställdhetsanalys, tar fram en handlingsplan eller följer upp verksamheten. Till samtliga metoder och arbetsmodeller finns fullständiga handledningar där vi guidar steg för steg.
Ladda ner boken här


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB