Utbildning i kreativa mötesformer

Behöver chefer, arbetsledare och projektledare bättre ta vara på medarbetarnas kreativitet och erfarenhet? Möten och konferenser kan bli kreativa forum där deltagarna är medskapande istället för passiva åhörare.

 Ann Boman Utveckling AB  erbjuder utbildning för ledare och utbildare i kreativa mötesmetoder.


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB