Övriga publikationer

Arbete i utveckling - på kvinnors vis. Slutrapport från ALFA Q programmet. Arbetslivsfonden 1995.
Ladda ner här

Den professionella arbetsplatsen. Metodhandbok för arbetsplatsutveckling. Handledarpärm och deltagarpärm. Akademikerförbundet SSR, 1999.

Framåtblickande kvinnor mitt i verkligheten. En kvalitativ studie om lokalt arbete i Röda korset. Röda korset 1996.

Gender equality in the Albanian General Tax Directorate. Final report on the Gender component in the project “Swedish support to the Tax Administration in Albania, General Tax Department (GTD) in Tirana and Durrës”. Indevelop 2012.

Omsorg och solidaritet - ohållbara argument? Erfarenheter från en facklig studiesatsning om arbete och teknik. Arbetslivscentrum 1983.

Varken fågel eller fisk. Om löneutveckling för befordrade assistenter på SIDA. Arbetstagarkonsult 1985.

Visst går det. Uppföljning av en studiesatsning för lokal facklig aktivering. Arbetslivscentrum 1984.


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB