Jämställd medborgarservice

Kan jag räkna med lika träffsäker service från din organisation oavsett om jag är kvinna eller man, flicka eller pojke?

Ann Boman Utveckling AB erbjuder olika typer av processtöd för att utreda, inspirera, stödja och följa upp utvecklingsprocesser för jämställda verksamheter.

Exempel på utbildning och stöd till olika målgrupper i organisationen:

  • politiker i nämnder och styrelser
  • förvaltningsledningar 
  • verksamhetschefer/mellanchefer 
  • jämställdhetsstrateger 
  • medarbetare och arbetsgrupper

Dessutom:

  • Processtöd för planering och organisering av utvecklingsarbetet 
  • Konsultutbildningar för verksamhetskonsulter som vill ”beköna” sina utvecklingsverktyg
  • Att göra jämställdhetsanalys. Utbildning för personal i olika verksamheter, som läggs upp i
    flera steg med eget arbete och handledning mellan träffarna.

Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB