Kreativa möten

Ann Boman Utveckling AB arbetar alltid med kreativa mötesformer i alla sina uppdrag – såväl i utbildningar som i utvärderingar. Tjänster som erbjuds är att vara mötesledare / facilitator på dina möten men också att hålla kurser och metodträdning i olika kreativa mötesformer

Mötesledare / Facilitator
Ska du ordna en konferens, diskussion eller workshop där du vill att deltagarna ska vara aktiva?

Kreativa distansmöten
Finns ni på olika orter i landet eller i världen?

Utbildning i kreativa mötesformer
Behöver ni bli bättre på att ta vara på medarbetarnas kreativitet och erfarenhet?


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB