Lärande uppföljning

Uppföljning av verksamheter görs oftast i form av kvartalsrapporter eller andra återkommande redovisningar av vad som utförts och ofta är dessa uppföljningar kvantitativa. Men allt kan inte mätas i siffor och därför har jag utvecklat en modell för kvalitativ uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering:

Lärande uppföljning 


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB