Lärande utvärdering

För att ett utvecklingsarbete ska bli lyckat är det viktigt med löpande återkoppling, så att det kan korrigeras medan arbetet pågår, om så behövs. Den typen av utvärdering kallas Följeforskning, Processtödjande utvärdering eller Lärande utvärdering. Utvärderaren följer arbetet från start till mål och ger kontinuerlig kritisk och konstruktiv återkoppling för ständiga förbättringar.Fokus ligger på att åstadkomma hållbart utvecklingsarbete och att skapa ett lärande medan arbetet pågår. Utvärderingen ska leda till att projektet hamnar rätt direkt.

Ann Boman Utveckling AB erbjuder Processtödjande/Lärande utvärdering av projekt och utvecklingsarbeten. Dialog och gemensam analys är viktiga verktyg.


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB