ESF-Jämt

ESF Jämt var länsstyrelsernas gemensamma stöd i jämställdhet till
projekt inom Socialfonden, som pågick mellan 2009-2013. Målet var
att stötta projekten att jämställdhetsintegrera verksamheten.

I samarbete med APeL FoU  ansvararade jag för följeforskning/lärande
utvärdering av satsningen. Vår slutrapport kan du ladda ner här.


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB