Nationella program

I samarbete med Kontigo  AB har jag under 2010 medverkat i en utvärdering av två nationella satsningar på jämställdhetsintegrering inom stat, landsting och kommun: Sveriges kommuner och Landstings program för Hållbar Jämställdhet (HÅJ) samt Program för jämställdhetsintegrering i staten – Jämi.

Ladda ner rapporten Utvärdering av Program Jämi och Program Hållbar jämställdhet


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB