Utvärderingsverkstäder

 I en utvärderingsverkstad träffas man för att få stöd i sitt eget utvärderingsuppdrag. Genom verkstadsträffarna byggs utvärderingskompetens som stannar kvar i organisationen samtidigt som utvärderingen blir gjord. Utvärderingsverkstaden blir en del av projektets/verksamhetens kvalitetsutveckling. Dessutom blir verkstaden en del i uppbyggnaden av organisationens kapacitet för utvärdering.

Ann Boman Utveckling AB erbjuder utvärderingsverkstäder där kunskap och kompetens om både utvärdering och hållbar jämställdhet står i fokus.


Ann Boman Utveckling AB - Albrunna 131 - 386 63 DEGERHAMN - +46 (0) 707-66 21 66

Webbplats utvecklad av Trinax AB